360x42.jpg
各游戏官网顶部通栏-大图1024x192.jpg
奇奇猴礼包 |
奇奇猴二维码

扫一扫,礼多不奇怪↑↑↑

游戏资料

当前位置:雷霆之怒 >> 游戏资料 >> 雷霆之怒幻神升星数据

雷霆之怒幻神升星数据

作者:9377网页游戏 发布日期:2016-02-20 17:04

 在9377雷霆之怒游戏里,幻神升星是玩家战力提升的有效途径,很多玩家想办法升满幻神升星等级,奈何不清楚幻神升星数据情况。下面小编就为大家带来雷霆之怒幻神升星数据,希望对大家有所帮助。

雷霆之怒幻神升星数据.jpg

 大家进入游戏后,通过主线任务即可激活幻神。对应幻神升星操作,需要幻神升级到50级或以上,才能进行幻神升星操作。玩家要对幻神进行升星,就要准备好足量的幻神灵力值。对于幻神灵力值的获得,大家可使用各种含量不同的幻神灵力丹获取。雷霆之怒幻神升星满级为100星,每升满一星会获得相应的升星属性加成。幻神升星属性主要有各职业攻击属性、物防、魔防、暴击力4种属性,幻神升星等级越高,升星属性会越强。

 雷霆之怒幻神升星数据说明,如下:

 1星:消耗10000幻神灵力值;

 2星:消耗15000幻神灵力值;

 3星:消耗20000幻神灵力值;

 4星:消耗25000幻神灵力值;

 5星:消耗30000幻神灵力值;

 6星:消耗35000幻神灵力值;

 7星:消耗40000幻神灵力值;

 8星:消耗45000幻神灵力值;

 9星:消耗50000幻神灵力值;

 10星:消耗55000幻神灵力值;

 11星:消耗60000幻神灵力值;

 12星:消耗65000幻神灵力值;

 13星:消耗70000幻神灵力值;

 14星:消耗75000幻神灵力值;

 15星:消耗80000幻神灵力值;

 16星:消耗85000幻神灵力值;

 17星:消耗90000幻神灵力值;

 18星:消耗95000幻神灵力值;

 19星:消耗100000幻神灵力值;

 20星:消耗110000幻神灵力值;

 21星:消耗120000幻神灵力值;

 22星:消耗130000幻神灵力值;

 23星:消耗140000幻神灵力值;

 24星:消耗150000幻神灵力值;

 25星:消耗160000幻神灵力值;

 26星:消耗170000幻神灵力值;

 27星:消耗180000幻神灵力值;

 28星:消耗190000幻神灵力值;

 29星:消耗200000幻神灵力值;

 30星:消耗210000幻神灵力值;

 31星:消耗220000幻神灵力值;

 32星:消耗230000幻神灵力值;

 33星:消耗240000幻神灵力值;

 34星:消耗250000幻神灵力值;

 35星:消耗260000幻神灵力值;

 36星:消耗270000幻神灵力值;

 37星:消耗280000幻神灵力值;

 38星:消耗290000幻神灵力值;

 39星:消耗300000幻神灵力值;

 40星:消耗310000幻神灵力值;

 41星:消耗320000幻神灵力值;

 42星:消耗330000幻神灵力值;

 43星:消耗340000幻神灵力值;

 44星:消耗350000幻神灵力值;

 45星:消耗360000幻神灵力值;

 46星:消耗370000幻神灵力值;

 47星:消耗380000幻神灵力值;

 48星:消耗390000幻神灵力值;

 49星:消耗400000幻神灵力值;

 50星:消耗410000幻神灵力值;

 51星:消耗420000幻神灵力值;

 52星:消耗430000幻神灵力值;

 53星:消耗440000幻神灵力值;

 54星:消耗450000幻神灵力值;

 55星:消耗460000幻神灵力值;

 56星:消耗470000幻神灵力值;

 57星:消耗480000幻神灵力值;

 58星:消耗490000幻神灵力值;

 59星:消耗500000幻神灵力值;

 60星:消耗520000幻神灵力值;

 61星:消耗540000幻神灵力值;

 62星:消耗560000幻神灵力值;

 63星:消耗580000幻神灵力值;

 64星:消耗600000幻神灵力值;

 65星:消耗620000幻神灵力值;

 66星:消耗640000幻神灵力值;

 67星:消耗660000幻神灵力值;

 68星:消耗680000幻神灵力值;

 69星:消耗700000幻神灵力值;

 70星:消耗720000幻神灵力值;

 71星:消耗740000幻神灵力值;

 72星:消耗760000幻神灵力值;

 73星:消耗780000幻神灵力值;

 74星:消耗800000幻神灵力值;

 75星:消耗820000幻神灵力值;

 76星:消耗840000幻神灵力值;

 77星:消耗860000幻神灵力值;

 78星:消耗880000幻神灵力值;

 79星:消耗900000幻神灵力值;

 80星:消耗920000幻神灵力值;

 81星:消耗940000幻神灵力值;

 82星:消耗960000幻神灵力值;

 83星:消耗980000幻神灵力值;

 84星:消耗1000000幻神灵力值;

 85星:消耗1050000幻神灵力值;

 86星:消耗1100000幻神灵力值;

 87星:消耗1150000幻神灵力值;

 88星:消耗1200000幻神灵力值;

 89星:消耗1250000幻神灵力值;

 90星:消耗1300000幻神灵力值;

 91星:消耗1350000幻神灵力值;

 92星:消耗1400000幻神灵力值;

 93星:消耗1450000幻神灵力值;

 94星:消耗1500000幻神灵力值;

 95星:消耗1550000幻神灵力值;

 96星:消耗1600000幻神灵力值;

 97星:消耗1650000幻神灵力值;

 98星:消耗1700000幻神灵力值;

 99星:消耗1750000幻神灵力值;

 100星:消耗1800000幻神灵力值。

Hi注册9377成为我们的一员!

X